• - Viser kjøringen gjentatte lovbrudd har vi hjemmel til å anmelde både sjåfør og transportør, sier UP-betjent Jan Olav Buarøy. FOTO: Baard Larsen

Kristiansander kjørte vogntog i over 17 timer på ett døgn

Yrkessjåfører bryter stadig oftere kjøre— og hviletidsbestemmelsene, mener politiet og veivesenet. Bjørn Berge fikk en bot på 18.000 kr som han vedtok.