• Dagens bompengeordning skal avløses av en ny bymiljøavtale. Det er nå klart at politikerne vil få et forslag på bordet der det blir en betydelig økning i prisene i bommen. De kan bli doblet fra dagens 21 kroner i rushtiden.

Varsler kraftig prisøkning i bommen

Det kan bli dobbelt så dyrt i bommen inn til Kristiansand. Det kraftige hoppet må til for å unngå vekst i biltrafikken og for å finansiere kostbare samferdselstiltak.