— Det er en utfordring å få folk til å engasjerer seg i lokalpolitikken, særlig kvinner. Mange er redde for at det skal gå for mye tid, sier gruppeleder Alf Erik Andersen i Mandal Fremskrittsparti.

Følg FVN Mandal på Facebook!

Nylig la han ut denne Facebook-meldingen med tittelen «Stilling ledig»: Vi har fremdeles ledige plasser på listen til kommunevalget 2015. Vi trenger personer som ønsker å stille seg til disposisjon på listen med tanke på en posisjon som politiker i bystyret og personer som kun kan tenke seg å være varamedlem på listen. Ta kontakt for en prat.

Det er en utfordring å få folk til å engasjerer seg i lokalpolitikken

- Det har vært tre-fire henvendelser. Samtlige vil gjerne engasjere seg, men de spør om tidsbruken i det å være lokalpolitiker, forteller Andersen.

Tar ikke mer tid

Han er derfor opptatt av å si at det å være lokalpolitiker ikke tar mer tid enn det man selv ønsker.

— Jeg tror alle parti er opptatte av å legge til rette for at småbarnsforeldre og andre som kjenner på tidsklemma, skal kunne være med i lokalpolitikken, sier Andersen.

Fremskrittspartiet har den største gruppa i Mandal bystyre med ti personer.— Så langt har vi en valgliste med 10-15 personer. Men vi bør ha rundt 25 på lista. Derfor er det fortsatt en jobb som skal gjøres, spesielt med å finne kvinner, sier han.

I denne valgperioden har ikke partiet hatt noen faste kvinnelige representanter i bystyregruppa. Først på plassen som tredje vararepresentant finner vi Inger Lauvåsvåg.

- Hun er i tenkeboksen om hun vil fortsette, sier Andersen.

Søkte etter ordførerkandidat

Også Lindesnes Frp bruker Facebook til å rekruttere folk til lokalpolitikken. Lokalpartiet har også søkt etter ordførerkandidat på den måten.

Det er i det store og hele vanskelig å fylle valglistene

— Men vi har ikke lyktes. Det er i det store og hele vanskelig å fylle valglistene, sier kasserer og talsmann i Lindesnes Frp, Kjetil Windsland.

Bedre enn før

Valgforsker Frank Aarebrot synes lokalpartiene til Frp sin bruk av Facebook for å rekruttere til lokalpolitikken er et fremskritt fra tidligere tider.

— Ja, før var det jo veldig vanlig at lokalpartiene bare tok telefonkatalogen fatt, og satte folk opp på listene uten å spørre. Det er nemlig en plikt å stille opp dersom du står på en slik liste, frivillig eller ei, sier han.

Han sier at det fortsatt forekommer at folk på denne måten tvinges inn i politikken.

— Men det er gjerne veldig små partier som sliter med å få folk med seg, sier Aarebrot.

Når kvinneandel

For øvrig er det ikke alle lokalparti til Frp som sliter med å fylle lista si. For eksempel i Søgne Frp har det gått bedre enn de hadde forventet.

— Ja, vi hadde trodd vi kom til å slite mer. Men det har gått greit å få de 18-20 navnene vi har på lista nå, sier leder Christian Eikeland.

Han sier at de aktivt jobber for å nå en andel på 40 prosent kvinner blant de ti øverste.

— Det tror jeg vi skal klare, sier han.

- Avhenger ikke av parti

Samfunnsforsker Signe Bock Segaard ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor bekrefter at det generelt er vanskelig å rekruttere folk til lokalpolitikken.

— Mitt inntrykk er at det ikke avhenger av parti, men hvordan det politiske klimaet er i den enkelte kommune. Dersom temperaturen er spesielt høyt i lokalpolitikken kan det få folk til å kvie seg, sier hun.

Hun sier dessuten at de siste års stadig sterkere bruk av sosial medier heller ikke gjør det lettere å få folk til å engasjere seg.

Folk har en mye lavere terskel for å skrive nedlatende om lokalpolitikere på Facebook

— Folk har en mye lavere terskel for å skrive nedlatende om lokalpolitikere på Facebook enn hva de ville gjort i et leserbrev til lokalavisa, sier Segaard.

Hun sier også at forskning viser at småbarnsmødre i langt større grad enn småbarnsfedre sier nei til å delta i lokalpolitikken.