• Tabellen viser hvor mye innbyggerne Knutepunkt Sørlandet-kommunene i 2014 betaler i vann-, avløp- og renovasjonsavgift, eiendomsskatt og samlet for en normal bolig på 120 kvadratmeter. FOTO: Jan Grytting

Minst avgift - mest eiendomsskatt

Kristiansands varaordfører mener lavere kommunale avgifter gjør at nabokommunene ved en kommunesammenslåing ikke trenger å frykte høy eiendomsskatt i Kristiansand.