• Fylkeskommunen foreslår å legge ned de videregående skolene i Kvinesdal og Vanse. I tillegg vil de kun ha en skole i østre del av Lister. Enten Eilert Sundt videregående skole i Farsund (bildet) eller Lyngdal videregående skole. FOTO: Kjartan Bjelland

Vil legge ned fire skoler

Fylkeskommunen mener det er for mange videregående skoler i Vest-Agder og foreslår en rekke nedleggelser. Både Søgne, Kvinesdal og Vanse kan miste skolen. Det samme kan Lyngdal eller Farsund.