• Dommer Ben Fegran og hytteeier Dag Johnsen under befaringen da dagens brygge ble beskuet. Johnsen vil ha større, men tapte saken i retten. FOTO: Jarle R. Martinsen

Hytteeieren tapte brygge-saken

Hytteeier Dag Johnsen tapte brygge-striden mot Mandal kommune i tingretten.