• Venstres Anne Margrethe Larsen gledet seg over et enstemmig fylkesting for tre sykehus og sa: Det er ikke verdig med fødsler i politibiler i kryss på E 39.

Enstemmig krav om tre sykehus

Et enstemmig Vest-Agder fylkesting krever tre sykehus med akuttberedskap, slagbehandling og fødeavdeling på Sørlandet. — Et svært viktig vedtak, sier saksordfører Thore Westermoen (KrF)