Fullstendig uenige om sykehusplanen

Uenigheten var total da sykehusforkjemperen og helseøkonomen møttes til debatt i Fædrelandsvennens tv-studio mandag.