Båt med motorproblemer

En 14 fots jolle fikk motorproblemer ved Grønningen fyr utenfor Kristiansand