Strengt sikkerhetsopplegg rundt narkosak

Sikkerheten blir skjerpet rundt rettssal en i Kristiansand tinghus onsdag morgen. Syv menn sitter på tiltalebenken. Tre av disse vil ha politivakthold.