Biljakt i natt

En bil havnet i natt på et jorde i Kristiansand. Bilen stanset ikke for politiet.