Dagens navn Ketil Grindheim har funnet det gode liv i «veikrysset» ved Esso-stasjonen på Hornnes.Side 14