I Nybergsund er ikke snøen gått ennå. Vi har besøkt bygda med 300 innbyggere.Side 50-51 Del 1