KRISTIANSAND: Torsdag hadde veivesenet idédugnad, men ingen ser lyset i tunnelen.

— Vi har ikke funnet noe hokus pokus som gjør at «nu går alt så meget bedre», men vi prøver å gi bussen prioritet,så vi fjerner de verste toppene, forklarer distriktsveisjef Johan Mjaaland i Statens vegvesen.

Ny firefelts vei mellom Lumber og Hannevika til 900 millioner kroner, skal stå ferdig ved overgangen mellom 2012 og 2013. Denne vil lette på trykket: Samtidig er man helt avhengig av tiltak på strekningen videre ut til ytre Vågsbygd.

De siste fire årene har trafikkøkningen vært formidabel, hele 15-20 prosent. Ferske tellinger viser at over 22.000 biler ferdes langs Vågsbygdveien på hverdager, en økning på om lag 1000 per år. Sånn kan det ikke fortsette.

  • Når veien er så belastet fra før, skal det lite til. Køen er blitt merkbart lengre på et halvt år, forklarer Mjaaland.

Spesielt morgenrushet er rent ut ille, med forsinkelser på opptil en time.

Arbeidsbusser

Her er tiltakene som er høyaktuelle etter gårsdagens dugnad:

Egne arbeidsbusser som kjører utenom Kristiansand sentrum på vei til store arbeidsplasser som Universitetet i Agder (UiA) og sykehuset.

Lysregulering. Splitte opp køen med lysregulering, ved at bilkøen må vente på busser. Andre steder har dette gitt store tidsbesparelser for bussen, uten at bilistene rammes.

Kollektivfelt. Større deler av strekningen Auglandsbukta til Ternevik utvides med kollektivfelt. Om et par uker åpnes et slikt felt mellom Augland og Lumber.

Stenge veier. Stenge enkelte tilførselsveier i rushtiden, for eksempel i Steindalen ved Kjos.

  • Problemet er at vi sørlendinger er så greie at vi slipper inn alle biler fra sideveiene, som har vikeplikt. Dermed går det tregere på hovedveien, der bussen står, forklarer miljøvernsjef Øystein Holvik i Kristiansand kommune.

Arbeidsbussene skal spare passasjerene for tid, ettersom man slipper å bytte buss.

  • Det å skifte buss er en stor barriere, og fører til at mange lar være å ta bussen, sier Holvik.

Forbi byen

Flere av byens arbeidsgivere har fremmet ønske om arbeidsbusser, blant annet fordi parkeringsplassene er fulle. Mest aktuelt er det for bedrifter som Elkem Solar, Agder Energi (flytter til Kjøita), UiA, sykehuset og oljerelaterte bedrifter i Randesund.

  • Hvorfor skal alle busser gjennom Kvadraturen? Det er på tide å prøve noe nytt, sa adm.dir. Harald Vålandsmyr i Bussen Trafikkselskap under dugnaden.

Men arbeidsbussene skal også fange opp andre passasjerer som ikke må innom byen. Ordningen skal nå utredes av de samme konsulentene som ser på rushtidsavgift, og iverksettes eventuelt neste år.

Areal- og transportforvaltningsprosjektet har fått 18 millioner i belønningsmidler fra Staten, tre millioner mer enn budsjettert. Disse pengene skal blant annet dekke to nye busser, som skal redusere forsinkelsene øst for byen, forårsaket av køen på vestsiden.

Men det billigste, og sunneste, tiltaket er det fortsatt ingen tvil om:

  • Løsningen er fortsatt å ta fram sykkelen, appellerer miljøvernsjef Holvik.

Han legger til at det nå skal gjennomføres en større spørreundersøkelse i Kristiansands-regionen, for å kartlegge folks ønsker.

Firefeltsveien videre ut til Kjos er det foreløpig ikke funnet penger til i perioden fram til 2023.

FRA 2013: Slik skal den nye fire felts veien forbi Fiskå ved Trekanten etter planen se ut.