• NÅR LENGER: Her, fra sine lokaler på Samsen i Kristiansand, sender Radio Sør sine programmer. Nå skal sendingene kunne nå flere, gjennom et samarbeid med Radio Lindesnes.

Radio Sør til flere kommuner

Fra nyttår sender lokalradiostasjonen Radio Sør i seks nye kommuner.