• FRA RASERI TIL GLEDE: Cecilia Solberg og Lillesands ordfører Arne Thomassen var frustrerte og raste over busskuttene på gamle E 18 da motorveien åpnet. Nå har de begge fått gehør for at bussen skal gå der folk bor. Ordføreren roser både fylkeskommune og Nettbuss Sør for endringene som kommer i neste måned. (Foto: Helge Corneliussen)

Slutt på busskluss langs gamle E 18

Etter massivt press fra velforeninger og politikere, som mente busstilbudet var rasert langs RV 420 etter åpningen av ny E 18, tar Nettbuss Sør nå grep og ordner opp i bussklusset.