• BUSSEN SKAL FRAM: Krabbefeltet opp Meieribakken skal i løpet av 2008 og 2009 bli del av de nye kollektivfeltene på E 39 vest for Kristiansand. FOTO: Lars Hoen

Bilene må vike for bussen

Krabbefeltet ved Meieribakken er eneste sted du kan passere vogntog på E 39 mellom Hannevika og Søgne vestover. Snart skal det bli bussfelt.