• FOTO: MMS: Tornod Flem Vegge

Brannutrykning i Kristiansand

Brannvesenet har rykket ut til en brannalarm i Kristian IVs gate i Kristiansand.