Tilbyr ekstralønn for politistilling

Politiet i Setesdal mangler folk, og nå lokker politimesteren med mer penger for å få noen til å melde seg.