• Bamsebo barnehage på Lund i Kristiansand har satt i verk flere tiltak for å forbedre barnas språkferdigheter. Enhetsleder Maren Kristine Blomstrøm (tv) og fagleder Torunn Vasveen Henriksen er spesielt opptatt av å minske forskjellene mellom gutter og jenter. Ved byens barnehager skårer jentene bedre enn guttene. FOTO: Erling S. Hægeland

Ett av fire barn sliter språklig og sosialt

En fersk undersøkelse viser at en av fire barnehagebarn i Kristiansand har for dårlig språk. Forskerne bak undersøkelsen mener flere barnehager i byen ikke holder høy nok kvalitet.