• 15 kirker i Agder-fylkene merkes med dette skiltet som forteller at landets første valg fant sted i kirken. FOTO: Kirken.no

De gjorde kirken til valglokale

Presten, Vårherre og kirken hadde både autoriteten og plassen prins Christian Frederik trengte da han skulle organisere landets første valg.