• Dette er noe av hva Venstre vil forby. Oljeleting i Skagerrak, her i form av en prøveboring utenfor Farsund i 2007. FOTO: Gert Ove Mollestad

Vil ha varig vern av Skagerrak

Sørlandskysten er viktig som matfat, for reiselivet og for det biologiske mangfoldet. Venstre er derfor er urolige for økt forurensningsfare i området.