Politiloggen 8. januar

Flere UP-kontroller dominerer en hendelsesfattig politilogg fra midnatt av.