• Nina Kristensen (i rullestol) holdt tale for de fremmøte, og sa at hun ville fortsette å gå i ALF-klubben til Jesus står opp igjen. Her sammen med Kari Hagen (til venstre) og støttekontakt Hanne. I bakgrunnen sitter Tor Kristian, og Monica Myhre. FOTO: Steffen Stenersen

- Hit vil jeg komme til Jesus står opp igjen

Annenhver onsdag i ti år har ungdom med funksjonshemninger kunne delta på ALF-klubb i Hellemyr kirke. Onsdag feiret de ti år med mimelek og bløtkake.