• Dag Nordbø setter pris på tilliten fra grasrota, men sier han er uaktuell som biskop i Nord-Hålogaland. FOTO: ARKIV

Flere sørlendinger på kandidatlisten til ledig bispejobb

Dag Nordbø er en av dem. Men selv sier han at han ikke er er klar til å bytte jobb.