• Nytt Sørlandsfengsel på Evje er foreløpig dus skrift på veggen. Denne kvartetten ønsker å gjøre det til virkelighet. Fra venstre. Thor Brekke med fortid i Kriminalomsorgen, Ove Austenå, pensjonert politimann, ordfører Bjørn A. Ropstad og prosjektleder Kjell Rune Nakkestad. FOTO: Jørgen Steffensen

Kan stå klart om to år

Høsten 2016 kan et fengsel med 200 soningsplasser og 50 åpne plasser stå nøkkelferdig på Evjemoen. Alt som trengs er ja fra justisminister Anders Anundsen (Frp).