• Returkraft sitt anlegg, som ble åpnet i 2010, tar imot 130.000 tonn med restavfall årlig. Energien i avfallet blir gjenvunnet i form av strøm og fjernvarme. Rundt halvparten av energien i fjernvarmeproduksjonen gikk i fjor til spille, fordi energien ikke utnyttes maksimalt i et tilstrekkelig stort fjernvarmenett i Kristiansand. FOTO: Tormod Flem Vegge

Halvparten av energien blir ikke utnyttet

Returkraft ønsker større fjernvarmenett i Kristiansand. 49 prosent av energien som ble produsert i avfallsforbrenningsanlegget i fjor gikk nemlig til spille.