- Det viktigste er å forholde seg til reglene. Det tror jeg ikke alle gjør.

Langtransportsjåfør Ragnar Larsen er ikke overrasket over mengden politianmeldelser som følge av brudd på kjøre— og hviletiden.