• Finansminister Siv Jensen mener differensiert arbeidsgiveravgift er viktig for distriktene. Og gir tre kommuner i Aust-Agder lavere avgiftssats.

Lavere arbeidsgiveravgift i flere kommuner

Dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift utvides med 31 nye kommuner. Tre av dem er i Aust-Agder. Ingen kommuner i Vest-Agder anses for å ha behov for lavere avgift.