– Du tar ikke det største samfunnsansvaret ved å kjøre bil