Bjørne Jortveit (til venstre), rådgiver i ATP-samarbeidet og i Kristiansand kommune, og Alf Inge Helle, senioringeniør i Statens vegvesen. Bak dem suser trafikken på E 39 på Vesterveien i Kristiansand. Bjørne Jortveit (til venstre), rådgiver i ATP-samarbeidet og i Kristiansand kommune, og Alf Inge Helle, senioringeniør i Statens vegvesen. Bak dem suser trafikken på E 39 på Vesterveien i Kristiansand. Foto: Tormod Flem Vegge

– Du tar ikke det største samfunnsansvaret ved å kjøre bil