Har bestemt hvem som blir hennes viserek­torer

foto