• Her valgte Mandal kommune å anlegge petanque-bane. Båtbyggeriet har i alle år leid arealene fra husveggen og ut til de nylig bygde banen. Svein Walvick har brukt resten av kanalen ned mot elva til å kjøre båter inn og ut av lokalene. Nå må han skyve båtene av egen kraft. FOTO: Espen Sand

Båtbygger føler seg uønsket etter fem år lang konflikt

Den store boligutbyggingen langs Mandalselva har kommet i konflikt med det nesten 100 år gamle båtbyggeriet. Båtbygger Svein Walvick (63) er fortvilet over å ha fått en petanque-bane foran innkjørselen og en langt tøffere hverdag.