De siste årene har riksvei 9 mellom Kristiansand og Hovden blitt utbygd bit for bit, med gul midstripe. Onsdag åpner strekningen mellom Bjørnarå og Optestøyl i Bykle. De siste årene har riksvei 9 mellom Kristiansand og Hovden blitt utbygd bit for bit, med gul midstripe. Onsdag åpner strekningen mellom Bjørnarå og Optestøyl i Bykle. Foto: Statens vegvesen

Åpner ny strekning på riksvei 9