Oljeserviceselskap kutter over 20.000 medarbeidere - vil ikke si hvordan norske arbeidere påvirkes

foto