• I siste runde var det Dyreparken og to andre som konkurrerte om å drive Roligheden. Dyreparken forplikter seg både til opprusting og til å holde området åpent for fri ferdsel. FOTO: Kjartan Bjelland

Dyreparken skal drive Roligheden camping i ti år

Dyreparken hadde den beste evnen til å investere i Roligheden Camping. Det ble avgjørende for at kommunen valgte dem for å ruste opp og drive campingplassen.