• Broen ved Opsal-krysset fikk store skader i forbindelse med flommen. Arbeidet med en midlertidig omkjøringsvei er ferdig og veien åpnes nå igjen. FOTO: Statens Vegvesen

E 39 åpnes igjen etter flommen

E 39 ved Opsal-krysset åpnes igjen fredag, etter at arbeidet har gått fortere enn først antatt.