• Psykiateren brukte mye gruppeterapi i behandlingen. FOTO: Image Point Fr / Shutterstock

Psykiater med uforsvarlig behandling

En privatpraktiserende psykiater i Kristiansand drev uforsvarlig og kan ha jukset med koding da hun i 2014 behandlet 75 pasienter for depresjoner og angst. Hun sier hun nå driver forsvarlig.