Forberedte seg på det «usannsynlige» i en fjellbunker på Grim