Øystein Lorentzen og Anne Synnøve Syrstad og flere andre i nabolaget på Eg er frustrerte over at ingenting gjøres med den ubebodde boligen i nabolaget. Øystein Lorentzen og Anne Synnøve Syrstad og flere andre i nabolaget på Eg er frustrerte over at ingenting gjøres med den ubebodde boligen i nabolaget. Foto: Anders Mjaaland

Nabolag fortviler. Rasert hus inntas av ubudne gjester og rotter.