Politiet frikjent av Spesialenheten etter husransakelse