Lokalt

Vil fjerne fire turisthytter for å beskytte villreinen

Turisthytta Storsteinen, sør for Blåsjø, hindrer villreinen i å nytte en trang trekkrute gjennom Steinbuskaret. Så lenge det ikke er is på magasinene, er denne trekkruten det eneste alternativet for trekk øst-vest mot Hjelmeland. Bildet er tatt i 2014. Foto: Pål Christensen / Stavanger Aftenblad