KRISTIANSAND: – Ut fra anmeldelsen har Agder politidistrikt gjennomført en grundig etterforskning av både Sørlandet sykehus helseforetak samt en lege som politiet har siktet for brudd på helsepersonelloven § 4, skriver Agder politidistrikt i en pressemelding fredag.

Kripos har bistått Agder-politiet med etterforskningen, men har ikke funnet lovbrudd knyttet til foretaket etter 13. april 2019.

Forhold før dette regnes som foreldet.

– Det straffbare forholdet Sørlandet sykehus helseforetak har vært siktet for har en strafferamme på tre måneder. Det betyr at det er to års foreldelsesfrist. Foreldelsesfristen ble avbrutt 13. april 2021, noe som medfører at straffbare handlinger forut for 13. april 2019 er foreldet dersom det ikke anses som en fortsatt forbrytelse, sier politiadvokat i Agder politidistrikt Hans Olav Røyr.

Ifølge politiet har etterforskningen gått grundig inn i forhold ved Sørlandet sykehus helseforetak både i Flekkefjord og i Kristiansand i perioden fra 2008 til 2020.

Saken mot legen er ikke ferdig etterforsket.

Ikke tilstrekkelig med bevis

Politiets etterforskning har avdekket at det senest innen 13. april 2019 forelå tilstrekkelige kontrolltiltak rundt den aktuelle legen, samt at avvikshåndteringen var bedret og rutiner omkring ortopedi ble tydeliggjort, opplyser politiet.

Derfor har påtalemyndigheten konkludert med at det ikke foreligger tilstrekkelig bevis for at Sørlandet sykehus helseforetak har begått den handling de er siktet for i tiden etter skjæringstidspunktet for foreldelse.

– Ut fra dette er det konkludert med at saken mot Sørlandet sykehus helseforetak må henlegges som foreldet for perioden forut for 13. april 2019, og henlegges ut fra bevisets stilling for perioden etter 13. april 2019, sier Røyr.

Fremdeles siktet

Legen er fremdeles siktet for å ikke ha gitt forsvarlig helsehjelp.

Politiet regner med at etterforskningen mot legen vil være ferdig tidlig i 2022, og ønsker ikke å kommentere etterforskingen før en eventuell tiltale foreligger i saken.