29 innlagt med covid-19 på Sørlandet sykehus – ber befolk­ningen om hjelp