Mer rot på Stortinget: Sentrale pendler­doku­menter er borte

foto