Lokalt

Mer rot på Stortinget: Sentrale pendler­doku­menter er borte

Stortingets reglement sier at alle representanter skal rapportere om sine boligforhold én gang i året. Administrasjonen har likevel problemer med å legge frem flere av disse dokumentene. Foto: Hans O. Torgersen