OSLO: – Selv om vi har strenge krav til dyrevelferd i Norge, er det fortsatt dyr som lider, krav som ikke følges opp og standarder som er for lave. Jeg er glad vi har fått stortingsflertallet med oss på å gjøre forbedringer, sier Venstres stortingsrepresentanter Alfred Bjørlo og Ingvild Wetrhus Thorsvik i en pressemelding.

Helt konkret har Venstre gjennom et dokument 8-forslag fått flertall i næringskomiteen for at den varslede dyrevelferdsmeldingen skal fremskyndes med ett år.

– Nå er det heldigvis flertall for at en dyrevelferdsmelding må komme allerede våren 2023, og regjeringen får en rekke konkrete bestillinger på hva dyrevelferdsmeldingen skal inneholde, sier Bjørlo og Thorsvik.

Alle partiene, med unntak av regjeringspartiene Ap og Sp, støtter fremskyndingen av meldingen.

Flere punkter

Flertallet ber regjeringen blant annet se på hvordan dyrevelferden raskest mulig kan bedres for gris, hvordan økonomiske tilskudd kan innrettes på en slik måte at god dyrevelferd lønner seg og hvordan man kan få på plass merkeordninger som gjør det lettere for forbrukeren å velge dyrevennlige produkter.

Det er også flertall for å starte arbeid med alternativ til kverning av hanekyllinger (maserasjon) med mål om fremtidig forbud mot dagens praksis, samt for å gi regjeringen en «straksordre» om å se på dyrevelferden hos svineprodusenter uten å vente på stortingsmeldinga i 2023, ifølge Venstre.

Debatt og endelig vedtak i Stortinget skjer 10. februar.