Reddet seks liv i 2018: Slik ønsket redningsskøyta godt nytt år