• Marit Mikalsen, Line Ubostad og Stian Johansen jobber som kontakter i overgangstjenesten. De jobber med unge i alderen 16–21 år som er skrevet ut av skolen, og som ønsker å fullføre videregående skole. FOTO: Eva Myklebust

De hjelper elevene som har droppet ut

– Når du er borte store deler av grunnskolen, blir det nesten umulig å fullføre videregående skole, sier Stian Johansen i Oppfølgingstjenesten (OT)