• – Elsykkelen har snudd opp ned på livet mitt. Jeg er i bedre humør og bedre form, sier høgskolelektor Liv Iren Hognestad på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. FOTO: Mjaaland, Tor

Elsykkelmisjonæren på Gimlekollen

– Kollegene kaller meg for elsykkelmisjonæren. Et par studenter har kalt meg for elsykkelfrelseren.