• De 130 sidene i lederhåndboka går nøye gjennom hvordan lederne - de eldste - skal håndtere medlemmenes ulike utfordringer. FOTO: Kristin Ellefsen

Hemmelig lederhåndbok om hvordan medlemmer skal dømmes

I Jehovas vitners hemmelige lederhåndbok handler det meste om hva som skal føre til eksklusjon og hvordan ekskluderte skal behandles og støtes vekk fra menighet, venner og familie. – At en slik bok holdes hemmelig, er helt uvanlig, sier professor Helje Kringlebotn Sødal.