Kansel­lerer halv­par­ten av Køben­havn-avgan­gene i sommer